การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

            ผู้รับการตรวจสุขภาพควรพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ  หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกายและจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่ ดังนั้น ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องนอนหลับพักผ่อนมาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ 

การเจาะเลือดจำเป็นต้อง งดน้ำ งดอาหาร หรือไม่ ?

            เฉพาะการตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด (ตรวจเบาหวาน) และการตรวจไขมันในกระแสเลือด (คลอเลสเตอรอล หรือ ไตรกลีเซอร์ไรด์)

     การตรวจน้ำตาล ต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนตรวจ 
 
     การตรวจระดับไขมัน ต้องงดอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ 
 
     การตรวจเลือดอื่นๆ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ ไต หรือกลุ่มมะเร็ง  ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร
 

เตรียมตัวก่อนตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
 

วิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องคือ

          - ต้องทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปเล็กน้อย แล้วเก็บปัสสาวะส่วนกลางให้ได้ปริมาณที่กำหนดในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ส่วนปัสสาวะช่วงท้ายไม่ต้องเก็บ
 
 urine   25f27df5f03c53d388930640a7bd6bc4
 

การตรวจสายตา และสมรรถภาพการมองเห็น

          ไม่ควรมีภาวะเจ็บป่วยของดวงตาขณะตรวจ เช่น ตาแดง ตาอักเสบ มีบาดแผลรอบดวงตา ตาบวม เป็นต้น หากสวมแว่นสายตา ควรนำแว่นที่ใช้อยู่มาตรวจเช็คด้วย ไม่ควรตรวจสายตาหลังจากที่ทำงานใช้สายตาจนรู้สึกล้าหรือตาพร่ามัวแล้ว

eye

 


 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

          ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน คือ ตรวจหลังจากที่หลีกเลี่ยงเสียงดังมาแล้วอย่างน้อย 16 ชั่วโมง นั่นก็คือ ควรตรวจก่อนเวลาเข้าทำงาน การตรวจในขณะทำงาน หรือหลังจากออกกะมาแล้ว อาจทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้ ผู้รับการตรวจต้องไม่เป็นหวัดคัดจมูก เพราะอาจมีภาวะหูอื้อได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ คือ หูฟังครอบหู ดังนั้นการสวมต่างหูใหญ่ แว่นตา ที่คาดผม หมวก อาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจ

 
 
 

การตรวจสมรรถภาพปอด

     1. ไม่ควรตรวจหลังจากรับประทานอาหารมาใน 1 ชั่วโมง เพราะอาจจะทำให้อาเจียน
     2. หากสูบบุหรี่ ให้งดสูบบุหรี่มาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
     3. ควรสวมชุดที่ไม่รัดทรวงอกและท้อง ควรเป็นชุดที่ค่อนข้างหลวมสบาย
     4. ไม่อยู่ในภาวะหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก หรือสมอง
     5. หากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ควรรักษาให้หายก่อนเข้ารับการตรวจ
     6. ควรพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจ ไม่ควรตรวจหลังออกกำลังกาย
     7. หากมีฟันปลอมต้องถอดฟันปลอมออกก่อนตรวจ
     8. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะตรวจ
     9. หากเป็นโรคที่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น ต้องงดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง


 ขั้นตอนและการปฏิบัติขณะ X-ray

     1. สุภาพสตรีที่ผมยาวรวบผมขึ้นให้พ้นต้นคอ ไม่สวมเครื่องประดับและโลหะใดๆ
     2. สุภาพบุรุษถอดสร้อยคอ หรือเครื่องประดับต่าง ๆ ออก
     3. ผู้เข้ารับการตรวจควรนำสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อก่อนเข้ารับการ X-ray
     4. ขณะเอกซเรย์เพื่อให้ได้ภาพ ที่ชัดเจนต้อง หายใจเข้าให้เต็มที่แล้วกลั้นใจนิ่งไว้
     5. สำหรับสตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนรับการตรวจ เนื่องจากการเอกซเรย์อาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์
     6. ทรัพย์สิน และของมีค่าโปรดเก็บรักษาไว้กับตัว