โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสุดคุ้ม

สิทธิพิเศษ สำหรับ WELL BEING MEMBER CARD

lipidd

โปรแกรมควบคุมไขมัน ราคาพิเศษ 430 บาท

 

โปรแกรมก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร (Premium) ราคาพิเศษ ชาย ราคา 3,400 บาท / หญิง ราคา 4,200 บาท

 cancer

โปรแกรมเฝ้าระวังโรคมะเร็งในอวัยวะสำคัญ (Program Cancer Screening)

ราคาพิเศษ ชาย ราคา 1,900 บาท / หญิง ราคา 2,600 บาท

diamond

PROGRAM  DIAMOND PLUS ราคาพิเศษ ชาย ราคา 6,800 บาท / หญิง ราคา 7,300 บาท

 platinum

PROGRAM  PLATINUM ราคาพิเศษ ชาย ราคา 5,400 บาท / หญิง ราคา 5,900 บาท

silver

PROGRAM SILVER PROFILE ราคาพิเศษ ชาย ราคา 4,200 บาท / หญิง ราคา 4,700 บาท