GOLD CARD PLATINUM CARD DIAMOND CARD
ตรวจสุขภาพฟรี โปรแกรม Platinum ชาย หรือ หญิง จำนวน 2 โปรแกรม มูลค่า 12,200 บาท ตรวจสุขภาพฟรี โปรแกรม Diamond Plus ชาย หรือ หญิง ฟรี 2 โปรแกรม มูลค่า 17,400 บาท ตรวจสุขภาพฟรี โปรแกรม Absolute Defensive ชาย หรือ หญิง ฟรี 2 โปรแกรม มูลค่า 28,000 บาท
(โดย 1 โปรแกรม ตรวจที่คลินิกสำนักงานใหญ่) (โดย 1 โปรแกรม ตรวจที่คลินิกสำนักงานใหญ่) (โดย 1 โปรแกรม ตรวจที่คลินิกสำนักงานใหญ่)
 -  ฟรีอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง 1 ครั้ง ฟรีอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง 2 ครั้ง
มูลค่า 3,600 บาท มูลค่า 7,200 บาท
(Ultrasound Whole Abdomen) (Ultrasound Whole Abdomen)
 Special Birthday Check up ส่วนลดพิเศษ 10% ในเดือนเกิด (โปรแกรม Platinum ขึ้นไป)  
 ใช้เป็นส่วนลด 10% เมื่อตรวจสุขภาพทั่วไป  
 ใช้เป็นส่วนลด 5% สำหรับรายการอาหารเสริม (Supplement)  
 มูลค่าบัตร 5,900 บาท  มูลค่าบัตร 9,900 บาท  มูลค่าบัตร 14,900 บาท
 อายุบัตร 3 ปี